Osmanlıca Yazma Eser (Nesih, Rika, Talik, Nestalik) Optik Karakter Tanıma Yazılım Hizmetleri Alımı ihale ilanı

Osmanlıca Yazma Eser (Nesih, Rika, Talik, Nestalik) Optik Karakter Tanıma Yazılım Hizmetleri Alımı ihale ilanı

İslam Tarih, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi - IRCICA, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile IRCICA - Yıldız Sarayı'nda "Yazma Eserlerin (Nesih, Rika, Talik, Nestalik) OCR Teknolojileri Geliştirilerek Sayısallaştırılması" projesi için bir "Osmanlıca Yazma Eser (Nesih, Rika, Talik, Nestalik) Optik Karakter Tanıma Yazılım Hizmetleri Alımı" ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü Barbaros Bulvarı, Beşiktaş 34349 İstanbul adresinden 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16 Mart 2017, 11:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ircica.org ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 16/03/2017 tarihinde, saat 13:00'da ve Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü Barbaros Bulvarı, Beşiktaş 34349 İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.