Home Activities İslam Kültür ve Medeniyetinde Osmanlı Devleti ve Modern Türkiye’nin Yeri