İslam Medeniyeti & Müslüman Milletler

by admin

Bu araştırma programının başlıca amacı İslam medeniyeti tarihi, İslam dünyasının değişik bölgelerinin kültür tarihi ve mirası, İslam dünyası içinde ve dışındaki bölgeler arasındaki kültür ilişkileri, gibi konular üzerine araştırma ve yayınlar yapmak ve bu alanlardaki akademik çalışmaların gelişmesine yardımcı olmaktır. Üye devletlerin hükümetleri, üniversiteleri ve kültür kurumları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde düzenlenen araştırma projeleri, konferanslar, eğitim programları, sergiler gibi çeşitli faaliyetlerle yürütülmektedir.

  • İslam medeniyeti tarihi: üye devletler ve akademik kuruluşlar ile işbirliği içinde gerçekleştirilen konferans ve araştırma projelerinde bölgeler itibariyle İslam medeniyeti tarihi kapsanmaktadır. 1989’dan başlayarak düzenlenen konferanslarda şu bölgeler ele alınmıştır: Güneydoğu Asya, Güney Asya, Orta Asya, Kafkasya, İdil-Ural Bölgesi, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar, Batı Afrika, Doğu Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika;
  • İslam bilim, felsefe ve eğitim tarihi: yukarıda belirtilen bölgeler itibariyle İslam dünyasının önde gelen âlimleri ve filozofları ve bunların eserleri üzerine konferanslar;
  • İslam dünyası ile başka kültür ve medeniyetler arasındaki kültür alışverişlerinin tarihi ve günümüzdeki mirası: Çin, Kore, Avrupa ve Rusya gibi bölgeler ile İslam dünyası arasında tarih boyu meydana gelmiş kültürel etkileşimler üzerine araştırma projeleri ve konferanslar;
  • İslam dünyasında vakıf kurumu: Merkezin çeşitli araştırmaları, konferansları ve yayınlarında genel olarak üye devletlerin tarihinde vakıfların oynadığı role, özel olarak ise sosyal kalkınmaya katkıları bağlamında İslam dünyasında kadınların kurdukları vakıflara ışık tutulmuştur.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.