Genel Direktörün Mesajı

by admin

IRCICA, kalkınma için uluslararası kültürel işbirliği çerçevesinde İslam dünyasının kültürlerine, düşünce tarihine, sanatlarına ve kültür mirasına ışık tutan hükümetlerarası bir araştırma merkezidir. IRCICA’nın bu misyonu İİT üye devletleri tarafından ilk defa 1970’lerde, ortak tarih ve kültürlerinin temelinde aralarındaki dayanışmayı arttırmak gayesiyle tarif edilmişti. Bu gayeye yönelik kültürel işbirliğini geliştirmek için gereken zemin ve kanalları oluşturmak, bilgi ve başvuru kaynaklarını sağlamak üzere IRCICA görevlendirilmişti. Günümüzde, toplumları birbirine bağlayan yumuşak güç olarak kültürün öneminin artmasıyla IRCICA’nın misyonu daha da fazla önem kazanmıştır. Bu bağlamda, farklı kültürlere mensup toplulukların insanlığın inanç ve düşünce kaynaklarına karşılıklı anlayış içinde değinmeleri uluslararası anlaşmaya yardım edebilmekte, sanatta ve bilimlerde dünya ölçeğinde ortak çalışmalar kültürlerarası uyumu kolaylaştırabilmektedir. İslam dünyasının araştırma kurumu olarak bir odak noktası vazifesi gören IRCICA bu kültürlerarası ilişkilere katkı sağlamaktadır. Merkezimiz bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için önceliklerini gelişmelerin ışığında gözden geçirmektedir. Bu meyanda, önümüzdeki dönem için öngördüğümüz amaçlardan bazıları şunlardır:

  • İslam dünyasının düşünce tarihini ve coğrafî alanının çeşitli bölgelerindeki felsefe ve bilim mirasını temsil eden eserler ve kurumlar üzerindeki incelemeleri geliştirmek;
  • Bu incelemeleri İİT üye devletlerinin dışındaki Müslüman toplulukların kültür mirasını da kapsayacak şekilde genişletmek;
  • Çeşitli sanat dallarıyla, kültür ve mimari mirasının farklı alanlarıyla ilgili olarak panel, yarışma ve eğitim programları gibi geniş katılımlı faaliyetler düzenlemek;
  • Merkezin çalışma alanlarında dünyada meydana gelen ilerlemeleri yakından izlemek ve üye ülkelerdeki ilgili çevrelerin bu gelişmelerden haberdar olmasına yardımcı olmak;
  • Tüm dünyada İslam medeniyeti incelemeleri, İslam sanatları ve kültürü alanlarında çalışan akademik ve sanat kurumlarıyla, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğini arttırmak.

IRCICA’nın yenilenmiş Internet sitesi bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla beraber misyonu etrafında gelişmekte olan vizyonunu da yansıtmayı amaçlamaktadır. Merkez çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı sitenin ziyaretçilerine teşekkür ederiz.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.