Kültür & Mimari Mirası

by admin

İİT sistemi içinde İslam dünyasının kültür ve mimari mirası üzerindeki incelemeler ve bu mirasın korunması çalışmaları ile görevli kurum IRCICA’dır. IRCICA’nın bu alandaki amaçlarından bazıları şunlardır: İslam dünyasında kültür mirası kavramını güçlendirmek; arkeolojik ve mimari anıtlar gibi taşınmaz eserler ile tarihî elyazmaları ve arşiv belgeleri, sanat eserleri, görsel-işitsel malzeme, müze eşyası ve genel olarak tüm entelektüel ve manevî anlam taşıyan ürünler ve ifade biçimleri dahil maddî olan ve olmayan taşınabilir varlıkları kapsayacak şekilde İslam dünyasına ait kültür mirası eserlerini kayda geçirerek bunlarla ilgili bilgi kaynakları oluşturmak. IRCICA’nın kültür mirasıyla ilgili çalışmaları kültür mirasının restorasyonu ve korunması alanlarında teorik ve pratik yönleriyle araştırma, konferans, atölye, saha incelemeleri, eğitim programları ve teknik danışmanlık gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

  • Kudüs ve Filistin’deki İslam kültür mirası: Kudüs ve Filistin’in İslam tarihinin mirası olan kültür varlıkları hakkındaki bilgileri ve farkındalığı dünya kamuoyunda canlı tutmak amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar arasında bu mirasın korunması amacıyla uluslararası işbirliğine zemin hazırlayan uzman toplantıları bulunmaktadır. 2006-2015 arasında mimari atölyeleri, seminerler ve saha incelemelerinden oluşan kapsamlı bir program gerçekleştirilmiştir.
  • Suudi Arabistan, Al-Turath İslam Mirası Vakfı Başkanı ve kurucusu olan Prens Sultan bin Selman bin Abdul Aziz Al-Saud’un sponsorluğu ile IRCICA tarafından 2008 yılında oluşturulan İslam Mimari Mirası Veri Tabanı daimî bir proje çerçevesinde geliştirilmektedir. İİT üye devletlerinin kendilerine ait mimari miras yapıları hakkında sağladıkları bilgiler bu veri tabanına kaydedilmektedir;
  • Eğitim programları: üye devletlerden genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri için düzenlenen, İslam mimari mirasının korunması ve yönetimi konularına odaklanmış kısa dönemli (ortalama bir aylık) mimari eğitim programları;
  • Çatışma bölgelerinde tehdit altında bulunan, zarara ve yıkıma uğrayan mimari, entelektüel ve sanat mirası eserlerinin restorasyonu ve korunması yönündeki incelemeleri ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek. İnceleme alanları arasında Suriye, Irak, Keşmir, Azerbaycan’ın 2020’de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesi, Yemen, Libya ve Mali bulunmaktadır;
  • İİT üye ülkelerinin yazılı kültür mirasını oluşturan tarihî elyazmalarının, sanat eserleri, arkeolojik ve diğer yazılı kayıtların incelenmesi ve korunması için yürütülen projeler;
  • Tarihî kitaplar, elyazmaları ve arşiv belgelerinin restorasyonu ve korunması konularında üye devletlerden kütüphane ve arşiv görevlilerinin katıldığı eğitim programları;

Tüm dünyadaki maddî ve maddî olmayan İslam kültür mirasının incelenmesi, restorasyonu ve korunması konularında araştırmaları, eğitimi ve uluslararası işbirliğini geliştirmek. Bu amaçla İİT Genel Sekreterliği, üye devletler ve/veya uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde konferans, yayın, sergi vb. faaliyetler düzenlenmektedir.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.