Mehmed Abdülaziz er-Rifâî adına düzenlenen 13. IRCICA Milletlerarası Hat Yarışması başladı

(1289-1353 H/1872-1934 AD)

by admin

IRCICA, üç yılda bir defa düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışması’nın 13.sünü başlatmış olduğunu duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu yarışma Hattat Mehmed Abdülaziz er-Rifâî (1289-1353 H/1872-1934 M.) adına düzenlenmektedir. Yarışmanın gayesi, “klasik İslâm hat sanatı”nın korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkârların teşvikidir. Dolayısıyla, İslâm kültürü dışından gelen tesirlerle, “klasik İslâm hat sanatı” anlayışı dışında gelişen yaklaşımlar yerine, geleneğe bağlı prensip ve kaideler içinde meydana getirilmiş eserlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu maksada ulaşıldığında, sanatkârların çalışmaları için müşterek bir zemin hâsıl olacak ve aynı zamanda İslâm sanatları arasında önemli bir yeri olan hüsn-i hatta dünyada herkesin paylaşacakları ortak bir zevkin tesisi temin edilecektir.

IRCICA Milletlerarası Hat Yarışmalarının her biri büyük hat üstadları veya hat sanatına katkıda bulunanlar adına düzenlenerek hem kendilerini yâd etmek ve hem de genç hattatların onların yolundan gitmelerini teşvik etmek hedeflenmiştir. Abdülaziz er-Rifâî (Hattat Aziz Efendi) resmî hizmetinin büyük bir kısmını Meşîhat Dâiresi’nde yerine getirdi. Bâzı mektep ve medreselerde de yazı hocalığında bulundu. Mısır Kralı Fuad’ın Kur’ân-ı Kerîm yazdırmak arzûsunu gerçekleştirmek üzere 1341/1922’de Kahire’ye çağırıldı. Mushaf’ın yazılması tamamlandıktan sonra teklif üzerine Kahire’de kalarak Halil Ağa ve Şeyh Salih medreselerinde on bir yıl hat hocalığında bulundu. Mısır’da pek çok yazısı ve meşk mecmuaları yayımlanmıştır ve hâlâ kullanılmaktadır. Başta sulus, nesih ve celi sulus olmak üzere, bütün yazıları başarıyla yazan hattat, ifâî tarikatına intisâbı dolayısıyle, eserlerini “Şeyh Muhammed Abdülazîzü’r-Rifâî” şeklinde de imzalamıştır. 12 mushaf, sayısız kıt’a ve levha yazmış; ebrû ve tezhip sanatlarıyla da meşgûl olmuştur.

Yarışma Şartnamesine ve Başvuru Formu için: arts.ircica.org/tr/basvuru

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.