El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Şarkiyat İncelemeleri Fakültesi’nde IRCICA Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aşirbek Muminov’un çevrimiçi konferansı

by admin

El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Şarkiyat İncelemeleri Fakültesi, Orta Doğu ve Güney Asya Bölümü (Almatı, Kazakistan) davetiyle Şarkiyat İncelemeleri ve Tarih Bilimleri alanında tanınmış bir uzman olan, IRCICA Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aşirbek Muminov tarafından 25 Şubat 2021’de çevrimiçi bir konferans verildi. Konferansın başlıca amacı genç uzmanları, araştırmacıları, öğrencileri ve diğer ilgilileri Şarkiyat ve İslam İncelemeleri alanıyla tanıştırmak ve bu alanlarda çalışmaya isteği ve niyeti olanlara ışık tutacak nesnel bilgileri vermekti. Bu konferans programı, bu ilgilileri Prof. Muminov gibi bu alanların önde gelen uzmanlarıyla tanıştırarak, bu uzmanların örnek başarılarını ve çalışmalarını anlatarak, araştırmaların ve eğitimin geliştirilmesine ve bu alanlara olan bilimsel merakın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor. Prof. Aşhirbek Muminov’un izlediği yolun, tecrübelerinin ve çalışmalarının Şarkiyat İncelemeleri Fakültesi öğrencileri için faydalı bilgiler oluşturacağı düşünülüyor.

34 genç bilim adamı ve uzmanın katıldığı toplantı üç bölümden meydana gelmişti. İlk kısımda Prof. Muminov’un biyografisi özetlendi: kendisi burada, kariyerinin başlıca safhalarını anlattı, çeşitli dönemlerde karşılaştığı ve/veya birlikte çalıştığı, bu alanların tüm dünyada önde gelen yazarlarını ve uzmanlarını tanıttı. İkinci kısımda Prof. Muminov’un IRCICA faaliyet programları çerçevesinde hali hazırda yürütmekte olduğu çalışmalar etraflıca ele alındı. Kendisi Şarkiyat ve İslam İncelemelerinin konuları, malzemeleri, metot ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Dünyanın değişik bölgelerinde bu konulara olan ilgi ve bu araştırmaların durumu üzerine gözlemlerini aktardı. IRCICA’nın yayınlarından örnekler vererek muhtevalarını anlattı. Üçüncü bölümde bu çalışma alanlarının belirli konular, diller, coğrafî bölgeler gibi yönleri ele alındı; geleceğin şarkiyatçısının sahip olması gereken özellikler ile başarılı bir kariyer gerçekleştirmenin, bilime ve eğitime faydalı katkılar yapabilmenin gerekleri tartışıldı. Soru ve cevaplardan bir kısmı IRCICA’nın Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle işbirliği içinde yürüttüğü araştırma projeleri ve yayınları üzerine yoğunlaştı. Prof. Muminov izleyenleri bu çalışmalara katılmaya ve IRCICA’nın akademik dergisine makaleleriyle katkıda bulunmaya davet etti. Katılanlar çok bilgilendirici ev ilgi çekici buldukları konferans için takdirlerini ifade ettiler.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.