IRCICA’nın yeni Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç göreve başladı

by admin

IRCICA, Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın 1 Mayıs 2021 itibariyle göreve başladığını bildirmekten onur duyar.

Akademisyen ve diplomat olan Prof. Dr. Kılıç aynı zamanda IRCICA’nın bağlı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile bağlantılı yüksek düzeyde yönetim mevkilerinde de bulunmuştur. Prof. Kılıç İslam Felsefesi ve Tasavvuf alanındaki akademik kariyerinin yanında İİT Üye Devletleri Parlamentolar Birliği (PUIC, Tahran) Genel Sekreterliğini yürütmüştür. IRCICA’da göreve başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti’nin Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi görevini sürdürmekteydi.

Prof. Dr. Kılıç bir kısmı çeşitli dillere çevrilmiş olan birçok kitap ve makale yazmıştır. İslam felsefesi, Tasavvuf ve mukayeseli dinler alanlarında çeşitli konularda akademik ve genel katılımlı konferanslar vermiştir. Bu alanlarda uluslararası planda tanınmış bir akademisyen olan Prof. Kılıç’ın göreve başlaması vesilesiyle İİT Üye Devletleri ve tüm dünyada IRCICA ile ilgili kültür çevrelerinden alınan tebrik ve takdir yazıları yeni dönemde IRCICA’nın çeşitli çalışma alanlarındaki uzmanlıklarını derinleştirerek İslam dünyasının kültür teşkilatı olarak tüm dünyadaki konumunu güçlendireceği inancını ifade etmektedir.

Aşağıda Prof. Dr. Kılıç’ın kısa bir biyografisi sunulmuştur:

Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ

1961 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi’nde okurken iki arkadaşıyla beraber “Lise Davamız” adlı bir dergi çıkardı. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1985). Lise ve üniversite eğitiminin yanında bazı hocalardan Sarf-Nahiv, Tefsir, Hadis, Fıkıh dersleri okudu. Bazı âriflerin derslerine devam etti. Üniversite sonrası bir müddet İngiltere ve Mısır’da bulundu. Akademiye intisab etmeden evvel yayınevi direktörü olarak çalıştı ve daha sonra yayınevi danışmanlığını sürdürdü. Asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda “İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli Yüksek Lisans tezini hazırladı (1989) (yayınlandı). Türkiye üniversitelerinde Tasavvuf Anabilim Dalı’nın kuruluşu gerçekleşince bu yeni akademik dalda yapılan ilk tez olarak nitelendirilen “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli doktora tezini savundu (1995) (yayınlandı). 1998 yılında Doçentliğe, 2004 yılında Profesörlüğe yükseldi. Pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Yazdığı makaleler birçok ansiklopedi ve dergide yayınlandı. Millî ve milletlerarası kongrelerde tebliğler sundu. Sufi ve ŞiirOsmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görüldü. Bugüne kadar 16 telif, 5 tercüme kitabı ve editörü olduğu 2 kitap yayınlandı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Prof. Kılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu genel kurulu üyesi ve Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS- Oxford) şeref üyesidir. Evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir. Prof. Kılıç bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra şu idarî görevlerde de bulundu:

– 2005 – 2008, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) Başkanı,

– 2010 – 2015, Journal of Sufi Studies (BRILL, Leiden) Editör Kurulu üyesi,

– 2008 – 2018, merkezi Tahran’da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (PUIC) Genel Sekreteri (Bu görevi esnasında başta 56 İslam ülkesi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde en üst düzey toplantılara katıldı. BM ve diğer uluslararası örgütlerde İslam Dünyasını temsil etti),

– 2019 – 2021, Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi,

– 2021 – (Halen), İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü.

Yayımlanmış Eserlerinden Bazıları:

 1. Sufi ve Şiir:Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikasıİstanbul 2004. 10 Baskı. (Trc. Farsça, Fransızca ve Arnavutça).
 2. Evvele Yolculuk, İstanbul 2008. 6 Baskı. (Trc. Farsça).
 3. Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Girişİstanbul 2009. 8 Baskı (Trc. Farsça).
 4. Anadolu’nun Ruhu, İstanbul 2011. 5 Baskı. (Trc. Farsça).
 5. Hermesler Hermesi: İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünceİstanbul 2017. 3 Baskı. (Trc. Farsça).
 6. Tasavvufa Giriş, İstanbul 2012, 12 Baskı.
 7. Hayatın Satır Araları, İstanbul 2013, 9 Baskı.
 8. Tasavvuf Düşüncesi: Makaleler – Konferanslar I,İstanbul 2014, 3 Baskı.
 9. Sufi ve Sanat: Makaleler – Konferanslar II, İstanbul 2015. 2 Baskı. (Trc. Arnavutça).
 10. Mevlânâ Üzerine Konuşmalar,İstanbul 2014, 2 Baskı.
 11. İbn Arabî, İSAM, İstanbul 2015, 3 Baskı.
 12. Ayırmaya Değil Birleştirmeye Geldik, İstanbul 2015.
 13. Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I, İstanbul 2016.
 14. Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar II, İstanbul 2016.
 15. el-Tuhfetü’l-‘Uşşâkıyye: Uşşâkî Sâliklerinin Âdâbı(hazırlayan), İstanbul 2016, 3 Baskı.
 16. Şafak Yazıları I, (Köşe Yazıları), İstanbul 2017.
 17. Şafak Yazıları II, (Köşe Yazıları), İstanbul 2018.

Tahkik:

 • İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, Tahkik: Mahmud Erol Kılıç & Abdurrahim Alkış, (630H tarihli en eski TİEM 1933 nüshası esas alınarak), Litera Yayıncılık, İstanbul 2016.
 • Abdullah Salahaddîn el-Uṣṣâkî, Şerhu Kitabu Mevâkıu’n-nucûm (3 cilt), Tahkik: Mahmud Erol Kılıç & M. Adeb el-Jader, Ninava Yayınları, Şam-Beyrut, 2015.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.