Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi ve IRCICA’nın Kütüphanecilik Eğitim Programı

by OIC IRCICA

IRCICA ile Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi (Taşkent) 15 Aralık 2022’de Özbekistan’dan kütüphane çalışanlarına yönelik Profesyonel Kütüphanecilik Eğitim Programı düzenlediler. Tecrübe paylaşımı ve ileri kütüphanecilik tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla çevrimiçi gerçekleştirilen programa şu kurumlardan kütüphaneciler katıldı: Ali Şir Nevai Özbekistan Millî Kütüphanesi, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi Kütüphanesi, Özbekistan Müslüman İdaresi Kütüphanesi, Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi Kütüphanesi, İmam Buhari Adına Taşkent İslam Enstitüsü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle Haberleşmesi Üniversitesi, Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesi, İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi, İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi, İmam Maturidi Uluslararası Araştırma Merkezi.

IRCICA’dan ve ilgili Merkezden altı uzmanın sunumlarında kütüphanecilikte yeni gelişmelerin teorik, teknolojik ve pratik yönleri anlatıldı, modern kataloglama tekniklerinin analizi ve IRCICA’da gerçekleştirilen fotoğraf arşivleri yönetimi konularına değinildi. Elyazmalarının, taşbaskı eserlerin ve arşiv belgelerinin korunması ve restorasyonu alanlarında kurumlar arasında tecrübe değişimine vurgu yapıldı, Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi yazmalar koleksiyonu gibi belirli koleksiyonların kurulumu üzerinde duruldu.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.