IRCICA’dan Prof. Ashirbek Muminov, İkinci Uluslararası “Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Abdal Ata” Sempozyumu’nda bildiri sundu

Hitit University, Çorum

by OIC IRCICA

Çorum, Hitit Üniversitesi tarafından Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde “Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Abdal Ata” İkinci Uluslararası Sempozyumu düzenlendi. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve Koyunbaba gibi tüm insanlığı kucaklayan ilim ve irfan sahiplerinin düşünce ve öğretilerine atıfta bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, insanlığın birlik ve beraberliği için çağrıda bulunan bu düşünürlerin Türkistan’dan, Horasan’dan, Irak’tan Anadolu ve Balkanlar’a kadar uzanan öğretilerinin, manevi ve dini önemlerinin yanı sıra siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler üzerinde de belirleyici etkiler yarattıklarını söyledi. Abdal Ata, İslam ve tasavvuf geleneğinin Anadolu’da yayılmasında, güvenlik ve iskân sorunlarının çözümünde rol oynayan dervişlerden biridir. Açılıştaki konuşmasında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un tarihte bilinen ilk barış antlaşmasını imzalayan Hititler ülkesi olması nedeniyle barışı ve kardeşliği simgeleyen bir kent olduğunu söyledi. Çorum Valisi Doç. Zülkif Dağlı, İslam dünyasındaki halkların tarihinde alim ve ariflerin öğretmenlerinin önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, onların geleneklerinin bilgisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından IRCICA Orta Asya İncelemeleri Danışmanı Prof. Ashirbek Muminov, “Kazakistan’da Yesevi Kültürünün İncelenmesi” başlıklı bir bildiri sundu. Sempozyumda Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Mısır, Fransa, İran, Kazakistan, Rusya, Tataristan (R.F.) ve Türkiye’den olmak üzere 10 ülkeden 78 katılımcı 66 bildiri sundular. Sempozyum hibrit formatta yapıldı; bildirleri Üniversite tarafından yayınlanacaktır.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.