IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir El-Sabah’a IRCICA’nın “Osmanlı Belgelerinde Kuveyt 1850-1900” başlıklı kitabının özel bir nüshasını takdim etti

by admin

İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA’nın Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren tarafından, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir El-Sabah’a IRCICA’nın hazırlayıp yayınladığı Osmanlı Belgelerinde Kuveyt/ İstanbul’daki Osmanlı Arşivlerinden Seçilmiş Belgeler 1850-1900 başlıklı kitabın özel bir nüshası takdim edildi. Kitabın özel nüshası IRCICA’nın İstanbul, Cağaloğlu’ndaki merkezinde 7 Temmuz 2020’de düzenlenen uluslararası tören ve basın konferansında, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir El-Sabah’a takdim edilmek üzere Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Ghassan El-Zawawi’ye teslim edildi.

Törende üniversite ve kültür kurumları mensupları, yerli ve yabancı basın mensupları hazır bulundu.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren törende yaptığı konuşmada, IRCICA’nın İslam medeniyeti ve İslam ülkelerinin tarihi üzerine yürüttüğü araştırma projelerini, akademik yayınlarını, konferanslarını, sanat sergilerini ve eğitim programlarını özetledi. Merkezin Kur’an-ı Kerim incelemeleri, tarih, bilim tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, güzel sanatlar ve elsanatları, kültür ve mimari mirasının korunması vb. konulardaki çalışmalar yoluyla İslam medeniyeti araştırmalarını geliştirmeyi, İslam medeniyetini doğru ve iyi şekilde tanıtmayı, İslam ülkeleri arasında ve bu ülkelerle tüm dünya ülkeleri arasında kültür alışverişlerini ve yakınlaşmayı sağlamayı amaçladığını anlattı. Bu çalışmaların neticelerinin İslam kültür ve mimari mirası, tarihî elyazmaları, İslam dünyası bilim tarihi, Kudüs tarihi ve Kudüs vakıflarıyla ilgili incelemeleri ve başta İslam dünyasının kutsal şehirleri olan Mekke el-Mükerreme, Medine el-Münevvere ve Kudüs-i Şerif olmak üzere İslam dünyasının şehirlerinin tarihî fotoğraflarını havi albümleri kapsayan 350’den fazla kaynak eser ve araştırma kitabında tüm dünya araştırmacılarının ve ilgililerin istifadesine sunulduğunu belirtti. Genel Direktör Prof. Eren IRCICA’nın yararlandığı ilmî ve tarihî bilgi kaynakları arasında üye ülkelerinin arşiv kurumlarında, kütüphaneleri ve müzelerinde muhafaza edilen belgelerin ve elyazması eserlerin koleksiyonlarının bulunduğunu söyledi. Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuş İstanbul’da bulunan IRCICA’nın özellikle Türkiye Devlet Osmanlı Arşivlerinin koleksiyonlarından yararlanma imkânını bulduğunu ve bu arşivlere dayanarak çok sayıda önemli tarihî incelemeler ve yayınlar gerçekleştirdiğini anlattı. Bunlar arasında bulunan “Osmanlı belgeleri ışığında Osmanlı döneminde Arap ülkeleri tarihi” kitaplar dizisinin tüm dünyada Osmanlı döneminde Arap ülkeleri tarihi üzerine çalışan ilim adamları ve araştırmacılar için temel önem taşıdığını belirtti. “Osmanlı Belgelerinde Kuveyt/ İstanbul’daki Osmanlı Arşivlerinden Seçilmiş Belgeler 1850-1900” başlıklı kitabın da Osmanlı arşiv belgeleri üzerindeki titiz ve hassas bir inceleme sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Bu projenin fikrinin, Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Sayın Ghassan Al-Zawawi’nin Osmanlı Arşivlerindeki Kuveyt tarihiyle ilgili belge ve bilgilere duyduğu ilgi ve bunlar üzerinde önemle durması dolayısıyla, bu çalışmaya duyulan bir ihtiyaca cevaben ele alındığını açıkladı. Kitapta Kuveyt’in 19. yüzyılın ikinci yarısındaki tarihinin önemli bir bölümünün kapsandığını, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hadiseler karşısındaki tavrını, Kuveyt yöneticileri olan Sabah Ailesinin Osmanlı Devleti nezdinde sahip olduğu yüksek statüyü ve ayrıcalıkları yansıttığını anlattı.

Büyükelçi Ghassan El-Zawawi ise konuşmasında IRCICA’nın İslam tarihi, sanatı ve kültürü konularındaki faaliyetlerini ve yayınlarını övdü. İİT’nin, IRCICA’nın yürüttüğü faaliyetler ve projelerle, özellikle Osmanlı arşivlerine dayalı incelemeleriyle iftihar etmesi gerektiğini belirterek Merkezi dev bir ilim kuruluşu olarak tanımladı. Büyükelçi El-Zawawi Kuveyt’in bu mükemmel kitabı almaktan memnuniyet duyduğunu, çünkü kitabın Kuveyt’in tarihindeki önemli bir dönemi yansıttığından daha müreffeh bir gelecek için geçmişi ve bugünü daha iyi anlamayı sağladığını söyledi. Büyükelçi El-Zawawi kitabın başta Emir Şeyh Sabah El-Ahmad El-Cabir El-Sabah olmak üzere Kuveyt Devleti tarafından takdirle karşılanacağını belirterek bu işbirliğinin daha başka yayınlarla taçlanması ümidini ifade etti.

Prof. Dr. Halit Eren daha sonra bu kitabın özel olarak hazırlanan nüshasını Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir El-Sabah’a takdimi için Büyükelçi Ghassan Al-Zawawi’ye teslim etti.

Bu çalışmayı hazırlayan, IRCICA Genel Direktör Danışmanı Prof. Dr. Fazıl Bayat, Büyükelçi Al-Zawawi’ye kitabın muhtevası ve metodu hakkında bilgi verdi.

Bundan sonra Prof. Dr. Halit Eren ve Büyükelçi Al-Zawawi basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.