Taşkent, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi’nde kurulan “IRCICA İslam Tarihi ve Kaynak İncelemeleri Kürsüsü” çerçevesindeki çalışmalar

by admin

Taşkent’te bulunan Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi’nde “IRCICA İslam Tarihi ve Kaynak İncelemeleri Kürsüsü” kurularak resmî açılışı IRCICA ile Akademi’nin 24 Haziran 2019’da birlikte düzenledikleri “Özbekistan’da İslam Araştırmaları: Kazanımlar ve Perspektifler” konulu uluslararası atölye sırasında gerçekleştirilmişti.

Bu Kürsü bünyesinde webinar ve dersler düzenlenmekte, İslam tarihi ve kaynak araştırmaları alanında doktora çalışmaları yürütülmektedir.

27 Haziran 2020’de IRCICA ile Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, IRCICA Kürsüsünün başkanı Prof. Dr. Akhadjon Hasanov’un 80. Doğum günü vesilesiyle bir konferans düzenlediler. Konferanstan önce IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, Prof. Hasanov’a bir kutlama mektubu göndererek IRCICA ile Akademi arasındaki işbirliğinin Özbekistan ile IRCICA’nın diğer üye ülkeleri arasındaki kültürel tanışıklıkları arttırmaya katkıda bulunduğunu ve akademik araştırmalar alanındaki ilişkilerini daha da sıkılaştırdığını belirtti. Konferansa Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Rustam S. Kasimov, Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi Genel Direktörü Shaazim Minovarov, Akademi’nin Birinci Rektör Yardımcısı Prof. Shukhrat Yovkochev, Özbekistan Ansiklopedisi Başkanı Prof. Nur-İslam Tukhliev ve başka yetkililer katıldılar. IRCICA’nın Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı Prof. Ashirbek Muminov konferansa “Erken dönem İslam tarihi araştırmacısı olarak Prof. Hasanov” başlıklı bir bildiri sundu.

25 Temmuz 2020’de düzenlenen bir ortak oturumda iki doktora tezinin sunumu yapılarak Mirzaev Nasriddin Mukhritdinovich’in “19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında Taşkent Kadı Mahkemelerinde ele alınan sosyal ilişkilerle ilgili belgeler” başlıklı tezi ve Joniev Muzaffarkhon Fayzullaevich’in “Özbekistan Müslümanlarının Hac Ziyaretleri (19. yüzyıl sonu ila 20. yüzyılda 1980ler) başlıklı tezi kabul edildi.

28 Temmuz 2020’de IRCICA ie Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi, “Din İncelemeleri ve Dünya Dinleri Karşılaştırmalı İncelemeleri için UNESCO Kürsüsü” öğretim üyeleri için “Orta Asya’da Din, Sanat ve Kültür” konulu bir seminer verdiler. Konuşmacı IRCICA’dan Prof. Dr. Ashirbek Muminov idi. 30’dan fazla kişinin izlediği seminerde Orta Asya’da İslam tarih, sanat ve kültürü alanında IRCICA’nın yaptığı faaliyetler ve neticeleri anlatıldı.

IRCICA Kürsüsünün faaliyetleri 10 Ağustos 2020’de “Kaynaklar üzerindeki araştırmalarda modern metotlar” başlıklı webinar ile devam etti. Konuşmacı, misafir profesör olarak Prof. Dr. Ashirbek Muminov idi. Webinar 75’ten fazla öğretim üyesi, çeşitli bakanlıklardan ve kurumlardan yetkililer ve öğrenciler tarafından izlendi. Toplantıda yerel ve uluslararası konferanslara sunulan bildirilerin sayısı ve sıklığı üzerinde durularak bu alanda akademik işbirliğinin geliştirilmesi imkanları araştırıldı; uzman araştırmacıların eğitimi ve modern inceleme metotlarının bilgisiyle donatılmaları, araştırma ve eğitim kurumları arasındaki rekabet edebilirlik seviyeleri vb. Konular üzerinde duruldu. Prof. Muminov uluslararası bilimsel dergilerde makale yayınlama konusundaki şartlar ve usuller hakkında bilgiler verdi ve hem eski, hem de yeni araştırma metotlarının bilinmesi gerektiğini ve aynı zamanda günün geçerli tekniklerinin kullanılmasının şart olduğunu anlattı. “İleri enformasyon ve iletişim teknolojisi çağında yaşıyoruz”, dedi Prof. Muminov. “Her alan zaman içinde modern metotlarla ilerlemek zorundadır. Hocalardan ve yıllar içinde hayat tecrübesinden öğrenilenler önemlidir. Ve yine, yetenekli genç elemanların katkısı da her alan için önemlidir. Bu elemanların yetiştirilmesinde yüksek eğitim kurumları ve hocalar en önemli rolü oynadılar. Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi bu alanda büyük potansiyeli olan kurumlardan biridir. Genç bilim adamlarının, ülkelerimizde yetişmiş büyük bilginlerin bilimsel ve manevî mirasını inceleyerek bunu genel bilgiye ve dünyaya sunmak gibi acil bir görevi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de İmam Buharî, İmam Tirmizî ve İmam Maturidî gibi dünyaca tanınmış düşünürler ve alimlerin benzerleri ülkelerimizde doğacak ve yetiştirilecektir.” Konuşmacının üzerinde durduğu diğer konular şunlardı: yabancı eğitim kurumlarındaki muadilleriyle rekabet edebilecek genç bilim adamlarını eğitmek için gerekli usullerin farkındalığı; hükümetlerin sağladığı imkân ve ilgili şartlardan haberdar olunması; ataların bilimsel ve manevî mirasının derinlemesine incelenmesi, araştırma ve eğitim için kaynaklar ve kullanımları. Kesintisiz eğitim ve bireysel eğitim, eleştirel tahlil yaklaşımlarının benimsenmesi gereği, yeni bulguların araştırmalarda değerlendirilmesi, gibi meseleler de konuşuldu. Katılan uzmanlar çeşitli kurumlarda kaynaklara erişim ve bunların değerlendirilmesi alanında yapılan çalışmaları ve destekleyici fonların kullanımını anlattılar.

Kürsüde 12 Ağustos 2020’de Rusya Federasyonu’nda Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan Rus İslam Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Rafik Mukhametshin tarafından bir seminer verildi. Konu “Cedidiye ve Rusya’da İslam’ın Tarihinde İslam’da Reformculuk” idi. IRCICA’dan Prof. Ashirbek Muminov bu seminere “Şihabetdin Mecanî’nin İslamî mirası” konulu sunumla katkıda bulundu.

IRCICA İslam Tarihi ve Kaynak İncelemeleri Kürsüsünün açılışı Akademi’nin Birinci Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Shukhrat A. Yovkochev ile IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren tarafından 24 Haziran 2019’da yapılmıştı. Aynı gün Prof. Yovkochev tarafından Prof. Halit Eren’e, uluslararası akademik işbirliğini güçlendirmek ve Özbekistan’da İslam ilimlerinin tarihi konusundaki incelemeleri geliştirmek için yaptığı katkıların takdiriyle Akademi’nin Fahrî Doktorası takdim edilmişti. Daha sonra Prof. Eren Akademi’nin üyeleri ve öğrencilerine verdiği konferansta İslam ülkeleri arasında kültürel ve akademik ilişkilerin tarihçesi ve gelecek için imkânlar üzerinde durmuştu.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.