IRCICA ile Özbekistan’daki El-Biruni Şarkiyat İncelemeleri Enstitüsü’nün yayınladıkları kitabın Avrupa araştırma kurumlarıyla birlikte düzenlenen “Orta Asya İslam Elyazmaları: Kültür Mirası ve Tarihî Kaynak” konulu konferansta tanıtımı

by admin

Özbekistan Bilimler Akademisi’ne bağlı Ebu Reyhan El-Biruni Şarkiyat İncelemeleri Enstitüsü ile IRCICA’nın ortak bir projesinin ürünü olan New Perspectives for the Study of Islamic Culture, History and Art in Uzbekistan (Özbekistan’da İslam Kültür, Tarih ve Sanat İncelemeleri İçin Yeni Perspektifler) adlı kitabın ilk tanıtımı, 16 Kasım 2021’de Taşkent’ten çevrimiçi olarak yönetilen “Orta Asya İslam Elyazmaları: Kültür Mirası ve Tarihî Kaynak” konulu uluslararası konferansın açılış töreninde yapıldı. Bu konferans Özbekistan Bilimler Akademisi’ne bağlı Ebu Reyhan El-Biruni Şarkiyat İncelemeleri Enstitüsü ile Avusturya Bilimler Akademisi İranistik İncelemeleri Enstitüsü, İngiliz Farisiyat İncelemeleri Enstitüsü ve Hollanda Leiden Üniversitesi tarafından düzenlenmişti. Açılışta tanıtımı yapılan kitap, El-Biruni Enstitüsü ile IRCICA’nın 28 Mayıs 2021’de düzenledikleri ve Akademisyen Ubaydulla Karimov anısına ithaf edilen “Özbekistan’da İslam Kültür, Tarih ve Sanat İncelemeleri İçin Yeni Perspektifler” konulu uluslararası konferansın bildirilerini ihtiva ediyor. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Orta Asya İslam Elyazmaları: Kültür Mirası ve Tarihî Kaynak” konferansının açılışında bir konuşma yaparak kitabı katılımcılara tanıttı. Kitap (774 sayfa, 24 cm.) İngilizce özetleriyle beraber Özbekçe, Rusça ve Türkçe dillerinde 84 makaleyi kapsıyor.

Ebu Reyhan El-Biruni Şarkiyat İncelemeleri Enstitüsü Müdürü ve Özbekistan Bilimler Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Bakhrom Abdukhalimov konferansı açış konuşmasında Enstitü’nün tüm dünyadaki ilgili kurumlarla işbirliğine önem verdiğini belirterek tarihî elyazmaları ve özellikle Orta Asya yazmaları üzerindeki incelemeleri geliştirmek için düzinelerce etkinlik düzenlemiş olduğunu anlattı. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’a, enstitüsüne sağlanan destek ve işbirliği için Enstitü çalışanları adına ve kendi adına teşekkür etti. Avusturya Bilimler Akademisi İranistik İncelemeleri Enstitüsü Müdürü Prof. Florian Schwarz ise konuşmasında elyazmaları ve elyazması kültürü üzerindeki incelemelerin, en dinamik çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi; bu malzemenin tarih, edebiyat, sanat ve diğer alanlarda bilgi kaynağı ve aynı zamanda kültür mirası eserleri olarak taşıdıkları önemi vurguladı. Leiden Üniversitesinden Prof. Gabrielle van den Berg bu üniversitede Orta Asya incelemelerinin gelişmesinden ve Orta Asya üniversiteleriyle Avrupa üniversiteleri arasındaki artan işbirliğinden söz etti. İngiliz Farisiyat İncelemeleri Enstitüsü Başkanı Prof. Charles Melville ise “Farisî elyazmaları” kavramının, günümüz İran’ının sınırlarının ötesindeki geniş tarihî kapsamından bahsetti. Elyazmaları incelemelerindeki gelişmeleri değerlendirdi ve araştırmacılarla elyazmaları arasındaki bağlantıyı yaşayan, aktif ve hakikî bir ilişki olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç konuşmasında, elyazmaları incelemelerinin IRCICA açısından taşıdığı öneme değindi. Yeni kitabı sunarken, bu kitabın İslam incelemeleri alanında ve özellikle elyazmaları alanında geniş bir konular yelpazesi üzerinde çeşitli yaklaşımlar ortaya koyduğunu anlattı. Bu kapsamıyla kültür araştırmaları alanından çalışan uzmanlar ve araştırmacılar kadar araştırma ve eğitim programlarının yöneticilerini de ilgilendireceğini belirtti. Prof. Kılıç, IRCICA’nın İslam tarihi ve kültürü ile bu kültürün, elyazmaları dahil olmak üzere çeşitli kaynakları hakkında yaptığı çalışmalarını anlatırken, bu çalışmaların İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin bulunduğu Orta Asya, Kafkasya, Güney ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Akdeniz, Doğu Avrupa, ve Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafî alana yayıldığını söyledi. Genel Direktör, Prof. Abdukhalimov ve arkadaşlarına kitabın yayınlanmasıyla sonuçlanan işbirliği için teşekkür etti.

Konferansta Asya ve Avrupa ülkelerinden katılan uzmanlar tarafından 21 bildiri sunuldu. Konferansın oturum başlıkları şunlardı: “Yazılı kültür mirasının korunması”; “Elyazması deliller ve tarih yorumu”; “Elyazması koleksiyonları: geçmişte, günümüzde ve gelecekte”; “Elyazmalarının görsel yönleri”; “Kodeksin ötesinde”; “Metinlerin üretimi, yayınlanması ve incelemesi: Elyazması kültüründen dijital çağa”.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.