IRCICA ve Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi işbirliğiyle “Orta Asya Toplumlarının Kültürleri, Dinî Gelenekleri ve Adetleri” çevrimiçi konferansı

by admin

IRCICA ve Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi (IIAU) “Orta Asya Toplumlarının Kültürleri, Dinî Gelenekleri ve Adetleri” konulu bir çevrimiçi konferans düzenlediler. 14 Ekim 2020’de toplanan konferans Akademi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Shuhrat Yovqochev ve IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren’in konuşmalarıyla açıldı.

Konferansa Orta Asya ülkelerinin kültürlerini ve geleneklerini temsil eden belgelerin, sanat eserlerinin ve kültür mirasının incelenmesi, korunması ve tanıtılması amacıyla yapılan akademik, kurumsal ve uluslararası işbirliği çalışmaları, uzmanların sundukları bildirilerle değerlendirildi. Konferansta şu sunumlar yer aldı: Dr. Nematullo Mukhamedov (Tarih ve Kaynak İncelemeleri Bölümü Başkanı – IIAU IRCICA Kürsüsü, toplantı moderatörü); Dr. Shoazim Minovarov (Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi Başkanı), “İslam Medeniyeti Merkezi Müzesi sergilerinin yapısı”; Prof. Dr. Ashirbek Muminov (IRCICA Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı), ”Orta Asya bilim adamlarının mirası ve İbn Kemal Paşa”; Prof. Dr. Akbar Hakimov (Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Sanat Tarihi Enstitüsü, Güzel Sanatlar ve Uygulamalı Sanatlar Bölümü Başkanı), “Günümüzde Orta Asya’da çağdaş sanatlarda kültür stratejilerinin oluşum süreci”; Dr. Dilorom Yusupova (Akademisyen, Özbekistan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü), “9. – 14. yüzyıllarda Orta Asya’da bilim ve kültürün gelişmesi”; Doç. Dr. Shovosil Ziyodov (İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi Direktörü, Semerkand), “Orta Asya kültürüyle ilgili kaynaklarda kütüphanelerle ilgili bilgiler”; Prof. Dr. Adham Ashirov (Etnoloji ve Antropoloji Bölümü Başkanı, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı), “Özbek toplumunun yaşam tarzında millî ve dinî değerlerin bileşimi”; Dr. Nigora Rahimjanova (Uzman Araştırmacı, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü), “Yirminci yüzyıl başlarında Türkistan süreli yayınlarında dinî törenler ve bayramların kapsanışı”; Prof. Dr. Saidakbar Agzamkhodjaev (Tarih ve Kaynak İncelemeleri Bölümü Başkanı – IIAU IRCICA Kürsüsü profesörü, “Orta Asya’da etnik toplumlar arası uyum kültürünün temel prensipleri”. Sunumlardan sonra ilgili konular tartışıldı.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren açış konuşmasında Orta Asya toplumlarının kültür ve geleneklerinin tarihî arka planının ve gelişme süreçlerinin ana hatlarını çizerken İslamiyet’in bölgeye 8. yüzyılda yerleşmesinden sonra Orta Asya’nın İslam dünyasına dahil olduğunu, ve ondan sonra Orta Asya’nın dünya medeniyetine katkılarının İslam medeniyetinin çerçevesi içinden geldiğini anlattı. Bu süreçte İslam medeniyetinin bilim ve felsefe, sanat ve mimar, kurumsal ve kentsel gelişme için destekleyici bir ortam oluşturduğunu belirtti. Bu medeniyetin aynı zamanda Orta Asya toplumlarının yerel kültür öğelerini de kapsayarak muhafaza ettiğini söyledi. Orta Asya kültürlerinin ve geleneklerinin İslam medeniyeti araştırmaları içinde müstakil bir bahis oluşturduğunu anlatan Prof. Eren IRCICA’nın bu alandaki çalışmalarını anlattı ve bunların Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi IIAU bünyesinde Haziran 2019’da kurulan IRCICA Tarih ve Kaynak İncelemeleri Kürsüsü’nün faaliyetlerine de kısmen yansıdığına işaret etti.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.