IRCICA’da “Şarkiyat Çalışmalarında Mümtaz Bir Âlim: Prof. Ahmed Ateş” paneli düzenlendi

by OIC IRCICA

IRCICA tarafından İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hâfız-ı Şîrâzî İran Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle 9 Haziran 2023’te IRCICA’da “Şarkiyat Çalışmalarında Mümtaz Bir Âlim: Prof. Ahmed Ateş” başlıklı bir panel düzenlendi. Panel IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in konuşmalarıyla açıldı. Panele İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Hasan Didban ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ile üniversite mensupları, öğrenciler ve kültürel basın katıldılar. Açılış konuşmalarından sonra “Öğrencilerinin Gözüyle Prof. Ahmed Ateş” video gösteriminin sunulduğu panelin açılış oturumu, İstanbul Üniversitesi’nden, Ahmed Ateş’in torunu  Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş’in “Suriçi’nde Bir Âlim: Dedem Profesör Ahmed Ateş”, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Güler Doğan Averbek’in “IRCICA Kütüphanesi Prof. Ahmed Ateş Koleksiyonu”, ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Turgay Şafak’ın “Prof. Ahmed Ateş’in İranlı Âlimlerle İlmî Polemikleri” başlıklı konuşmalarıyla devam etti. Prof. Ahmed Ateş’in fotoğraflarından ve kitaplarından oluşan serginin de yer aldığı etkinliğin sonraki oturumunda Prof. Ateş’in Arap, Fars ve Türk filolojilerine ve genel olarak Şarkiyat çalışmalarına katkılarını ele alan tebliğler sunuldu: İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kadir Turgut, “Prof. Ahmed Ateş’in Metin Tenkidi Usulünün Gelişimine Katkıları”; Kırklareli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi M. Bilâl Yamak, “Prof. Ahmed Ateş’in Neşredilmemiş Arapça-Türkçe Talebe ve Kur’ân Sözlüğü”; Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Dr. İsa Akpınar, “Türkiye’nin İlk İslâm Ansiklopedisinin Hazırlanmasında Prof. Ahmed Ateş’in Rolü”; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emek Üşenmez, “Ahmed Ateş’in Türkoloji Çalışmaları ve Ali Şir Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis Adlı Eserinde Ateş’in Notları” konulu tebliğleri sundular.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç açılış konuşmasında IRCICA’nın, ilgi alanlarında çalışmış ve faaliyetleriyle bir şekilde irtibatlı olmuş önemli ilim insanları hakkında anma toplantıları düzenlemekte olduğunu belirterek bu panel vesilesiyle Ahmed Ateş’in çalışmalarıyla ilgili, IRCICA Kütüphanesinde bulunan koleksiyonunun kataloğuna ve incelemesine ek olarak kapsamlı incelemelerin yapıldığını ve Ahmed Ateş’in ilmî mirasını değerlendirmek üzere yapılabilecek araştırma ve yayınlara dair yönlendirmeler elde edildiğini söyledi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Ahmed Ateş’in dönemindeki İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nin çalışmaları çerçevesinde Prof. Ahmed Ateş’in katkılarının önemine değindi ve konuyla ilgili çalışmalarda yer almaya hazır olacaklarını belirtti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise Prof. Ahmed Ateş’in çalışmalarının, dönemin akademik ve kültürel ilerlemelerine katkıları bağlamında taşıdıkları önemi ve anlamı vurguladı.

1917’de dünyaya gelen Ahmed Ateş, 1936-39 yıllarında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumuş, 1939’da Hellmut Ritter’in asistanı olarak Arap-Fars filolojisi kürsüsünde göreve başlamıştır. 1943’te doçent, 1953’te profesör olan Ahmed Ateş, kısa sürede Türk şarkiyatçılığını dünya standartlarına kavuşturmuş, eserleriyle ve başında bulunduğu birimlerin faaliyetleri ile hem Doğu’da, hem Batı’da bilinir hâle gelmiştir. 20 Ekim 1966’da hayata gözlerini yummuştur.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.