K. Karasaev Bişkek Devlet Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlenen “Kırgızistan’da İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Alanındaki Araştırmaların Durumu” konulu uluslararası çalıştayı

by admin

Karasaev adına Bişkek Devlet Üniversitesi ile IRCICA tarafından “Kırgızistan’da İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Alanındaki Araştırmaların Durumu” konulu uluslararası çalıştay 13 Şubat 2022’de Bişkek’te düzenlendi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin açılışını yaptıkları çalıştaya Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerinin üniversitelerinden ve kültür kurumlarından uzmanlar katıldı. Oturumlarda 40 araştırma bildirisi sunuldu.

Bişkek Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Musaev Abdylda Inaiatovich ile IRCICA Genel Direktörü Prof. Halit Eren konuşmalar yaptılar. Çalıştayın önemi vurgulanırken İslam tarih, sanat ve kültürünün araştırılmasında karşılaşılan imkânlar ve zorluklar, ayrıca İslam dünyasından tarih boyu bilim, sanat ve kültüre yapılan katkılar üzerinde duruldu.

Sunulan bildirilerde farklı disiplinlerin bakış açısından çok çeşitli konular ele alındı.

Rektör Prof. Musaev Abdylda Inaiatovich ve IRCICA Genel Direktörü Prof. Halit Eren’in yönettikleri genel oturumda şu bildiriler yer aldı: “Kırgız dilindeki Arapçadan alınmış kelimelerin farklı anlamlandırılmaları” (Prof. Valimzhan Tanyrykov), “Kırgız düşünürlerin dünya görüşünde İslam kültürünün etkisi” (Prof. Zhyldyz Bakashova), “Kırgızıstan’da ilk dönem İslam mirası” (Dr. Khadicha Tashbaeva), “Ortaçağ’da Kırgızistan’ın güney bölgelerinde İslam bilimlerinin gelişmesi” (Dr. Zailabidin Azhimamatov), “Mader Mergenbaev’in (1896-1983) elyazması mirası” (Prof. Talasbek Mashrapov).

“Kırgızistan’ın tarihinde ve kültüründe Arapça yazılı anıtlar” konulu 1. oturumda 11 bildiri yer aldı; bazıları: “Kırgız Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Elyazması koleksiyonu” (Dr. Asel Isaeva), “Müslüman dünyanın bir ortak mirası olarak Kazak elyazması kitapları” (Araştırmacı Nasikhat Mursalimova), “Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Elyazmaları Koleksiyonunda saklanan Farsça dilindeki yazmalar” (Prof. Zuleikha Sagafi), “Karahanlılar ve Moğollar dönemlerinde Kırgızistan’da İslamiyet (Yazıtlara dayanarak) (Prof. Kairat Belek).

“Kırgızistan’da arkeoloji, diplomasi ve etnoloji araştırmaları” başlıklı 2. oturumda 11 sunum yapıldı; aralarından bazıları: “Orta Çağ Ken-Bulun yerleşiminde döküm ve takı zanaatları” (Prof. Alexander Kamyshev), “Burana yerleşiminin Erken Orta Çağ mozolelerinde antropolojik fiziksellik kavramı” (Dr. Liubov Vedutova), “Egemen Kırgızistan’da İslam eğitim kurumlarının dinamiği” (Dr. Timur Kozukulov).

“Kırgızistan’da İslam’ın ve kültürünün dilleri” konulu 3. Oturumdaki 12 bildiriden bazıları şunlardı: “İslam kaynaklarına göre Kırgızistan’da İslamiyet’in yayılışı” (Dr. Ali Zhusubaliev), “Kırgız etnopedagojisi ve oluşumunda İslam’ın etkisi” (Dr. Abdymitalip Murzakmatov), “Manas’ın dinler tarihi açısından incelemesi” (Dr. Mederbek Kadyrov ve Oskonbay Zuurudinov), “Kırgızistan’da Arapçanın diller alanındaki tesirindeki değişimler” (Torobek Mamyrbaev), “Kur’an’dan emir fiillerinin Kırgız dilinde kullanımının özellikleri” (Kanybek Mambetaliev) .

Toplantının sonunda, oturumları yöneten IRCICA Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı Prof. Muminov Ashirbek Kurbanovich ve Bişkek Devlet Üniversitesi Şarkiyat İncelemeleri ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Prof. Mashrapov Talasbek Turatbekovich’in kapanış değerlendirmeleri ve raporları yer aldı.

Bu çalıştay çerçevesinde K. Karasaev adına Bişkek Devlet Üniversitesi ile IRCICA arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bu vesileyle Bişkek Devlet Üniversitesi Şarkiyat İncelemeleri ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi mensuplarının yayınladıkları kitapların bir sergisi açıldı.

Çalıştay süresi içinde IRCICA Genel Direktörü Halit Eren ile Araştırma ve Yayın Bölümü Başkanı Ashirbek Muminov Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sn. Jamankulov Azamat Kaparovich’i ziyaret ettiler. Görüşmede Kırgızistan üniversiteleri ve kültür kurumları ile IRCICA arasındaki işbirliğini gelişmesi takdir edilerek gelecekte daha da genişletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.