“Koronavirus Sonrası Yeni Dünya” konulu 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde IRCICA Genel Direktörü Prof. Halit Eren çok taraflı uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı

by admin

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi 7-8 Ekim 2020’de çevrimiçi gerçekleştirildi. Zirvede Asya ve Avrupa’daki 45 ülkeden eski devlet ve hükümet başkanları, parlamento başkanları, bakanlar, dinî cemaatlerin başkanları, uluslararası kuruluş başkanları, diplomatlar ve uzmanlar konuşmalar yaptılar. Zirveye katılanlar, insanlığın karşılaştığı krizlerde, şimdiki durumda salgının karşısında, değişik dinlerin ve kültürlerin aralarında dayanışma için çağrı yaptılar.

Açılış oturumunda Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver’in konuşmasından sonra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, belediye başkanları ve ülkelerden yetkililer ile IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, AGİT Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri George Tsereteli ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Dr. Dusen Kazeinov olmak üzere uluslararası kuruluşların başkanları konuşmalar yaptılar. Toplantıya katılan diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri ilgili uzmanlık alanlarındaki oturumlarda yer aldılar; bu oturumlar şu konulara ayrılmıştı: Ekonomi Oturumu, Enerji Platformu, din ve cemaat liderlerinin söz aldığı Barış ve Güvenlik Oturumu, 16 eski devlet başkanının yer aldığı Çağdaş Bilge İnsanlar Platformu, ve Değişimin Önderleri- Kadın liderler Platformu.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren konuşmasında, uluslararası sistemin çok-kutuplu bir yapı içinde giderek çatışmacı bir küresel rekabet ortamına dönüştüğü, uluslararası hukuk normlarının gözardı edilebildiği ve 2008’deki küresel finans krizinden bu yana bir türlü çözülemeyen sosyo-ekonomik sorunların ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı gibi eğilimleri tetiklediği bir ortamda küresel düzen ve uyumun tehditlerle karşılaştığını belirterek, dünya toplumlarının bu problemlerle baş etmeye çalıştığı bir sırada ortaya çıkan koronavirus salgının uluslararası işbirliğinin gerekliliğini bir defa daha ortaya koyduğunu anlattı. Öncekilerden çok farklı neticeleri olan, sosyal hayatı görülmemiş ölçüde kısıtlayan ve hemen tüm sektörlerde faaliyeti neredeyse tamamen durduran bu salgının, benzer veya farklı siyasî ve kültürel kimliğe sahip tüm insanları el ele vererek bu krizle savaşmaya çağırdığını anlattı. Prof. Eren bu ortamda uluslararası kuruluşların çalışmalarının daha da önem kazandığını söyledi. IRCICA’nın İslam medeniyetinin ve İslam ülkelerinin doğru bir imajını yansıtmak amacıyla yayınladığı bilimsel çalışmaları, bu medeniyetin sanatları, bilimleri ve kültür mirası hakkında gerçekleştirdiği araştırmaları ve bu alanlardaki inceleme ve eğitimi ilerletmek için düzenlediği faaliyetleri özetledi. Prof. Eren farklı kültürler arasında yakınlaşmayı sağlamak için IRCICA tarafından yürütülen uluslararası projelerden söz etti: Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü “Tarih eğitiminde Öteki imajı” projesi ve BM Medeniyetler İttifakı çerçevesinde yaptığı çalışmalar, gibi. Salgının yarattığı ekonomik ve sosyal problemler ve gerilimler karşısında tüm dünyada kültürler arası diyalogu, işbirliğini ve barış içinde birlikte yaşamayı teşvik eden çalışmalarıyla IRCICA gibi uluslararası kuruluşların kilit önemdeki rolünün daha derinlik kazandığını belirtti.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.