“Osmanlılar ve Malay Dünyası” Uluslararası Konferansı

by OIC IRCICA

“Osmanlılar ve Malay Dünyası: Tarih, Kültür ve Ekonomi” konulu konferansın düzenleyicileri IRCICA, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü (ISTAC-IIUM), Malaya Üniversitesi, Asia West East Center (Asia WE, Malezya), Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC, Malezya), Bait Al-Amanah, ve Singapur Ulusal Üniversitesi idi. Konferans ISTAC-IIUM merkezinde 13-14 Ekim 2023’te gerçekleşti. Açılış töreninde IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ISTAC-IIUM Dekanı Prof. Dr. Abdelaziz Berghout ve Asia WE Center Başkanı Prof. Dr. Farid Al-Attas’ın konuşmaları yer aldı. IRCICA’nın çalışmalarını tanıtan bir kısa film sunumunun ardından The Middle East and the Malay World. Contemporary Issues and Future Challenges (Orta Doğu ve Malay Dünyası: Günümüzün Konuları ve Geleceğin Meseleleri) (Yay. Gerakbudaya, 2023) başlıklı, aynı konuda AsiaWE, AMEC, Bait Al Amanah ve Malaya Üniversitesi tarafından Ekim 2023’te Kuala Lumpur’da düzenlenmiş olan konferansın bildiriler kitabının tanıtımı yapıldı.

Konferansın çalışma oturumlarında sunulan bildirilerin başlıkları, Malay dünyası ve Osmanlı dünyası arasında asırlar boyu çeşitli alanlarda gelişen ilişkiler üzerine bir fikir verebilir: Prof. Dr. İsmail Hakki Kadı (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), “Osmanlıların Malay Dünyasıyla İlişkilerinde Seyyid Muḥammed bin Aḥmad Es-Sakkāf (1836-1906) (Nong Chik)”; Prof. Dr. Ahmet Murad Merican (ISTAC-IIUM), “. Dünya Savaşından Önce Osmanlıların ve Türkiye’nin Malay Basınındaki İmajı”; Doç. Dr. Mehmet Özay (ISTAC-IIUM), “Osmanlı Son Dönemi ve Cumhuriyet İlk Dönemi Sosyo-Politik Değişimlerinin Malay Takımadaları Yerel Basınında Bazı Yansımaları”; Syafiq Mardi (Malay İncelemeleri Bölümü, Singapur Ulusal Üniversitesi), “Singapur’da 1915 Sepoy İsyanı ve Osmanlı İmparatorluğu ile İlişkiler”; Tayfun Akgün (ISTAC-IIUM), “Osmanlı Cariyesinden Johor Hanım Sultanlığına: Hatice Hanım’ın Hikayesi”; Dr. Alaeddin Tekin (Tarih Bölümü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi), “İslamcılığın Ötesinde: Osmanlı Halifeliğinin Güneydoğu Asya Politikasını Anlamak”; Dr. Murat Yaş (İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, Marmara Üniversitesi), “Osmanlı İmparatorluğundan Güneydoğu Asya’ya İslami Finansta Yenilikler”; Dr. Nurul Ain Norman (ISTAC-IIUM), “Dil, Düşünce ve Medeniyet: Türk ve Malay Dünyaları Arasındaki Girift İlişkilerin Analizi”; Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi), “Filipinlerde Osmanlı Şeyhülislamı Vecih Efendi”; Dr. Alwi Alatas (Tarih ve Medeniyet Bölümü, IIUM), “Umudu Canlandırmak: Batavya’da Osmanlı Konsolosluğunun Varlığı, 1882-1924”; Dr. Wasamon Sanasen (Mimari, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ladkrabang, King Mongkut Teknoloji Enstitüsü, Tayland), “Tayland’daki Camilerin Mimari ve Süsleme Unsurlarında Osmanlı Sanatının İzleri”; Haziq Hakimi (Karşılaştırmalı Asya İncelemeleri Bölümü, Singapur Ulusal Üniversitesi), “2. Dünya Savaşı Sırasında Türk Dış Siyasetinde Temkin”; Ahmed Çağrı İnan (Tarih Bölümü, Malaya Üniversitesi), “Kültürel Açıdan Türkiye-Malezya İlişkileri: Malezya’da Türk TV Dizilerinin Etkisi”; Prof. Dr. Farid Al-Attas  (Singapur Ulusal Üniversitesi), “Malay Dünyasında Mezhepçiliğe Karşı Bir Kaynak Olarak Said Nursi”. Konferans değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.