“Cezayir-Osmanlı Ortak Mirası” konulu 4. Uluslararası Forum; IRCICA’nın katılımı

by OIC IRCICA

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne bağlı Cezayir Millî Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine IRCICA’dan uzman Prof. Dr. Fazıl Bayat, 9-12 Mart 2022’de Cezayir başkentinde toplanan “Piri Reis’in İzinde Cezayir-Osmanlı Ortak Mirası: Kitab-ı Bahriye’ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi” Forumu’na katıldı. Forum, Cezayir Millî Arşivleri ve Millî Elyazmaları Merkezi tarafından Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, Türkiye’den kurumların, özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun işbirliğiyle düzenlenmişti.

Forum, 16. yüzyılda Cezayir’de yaşamış olan Türk amiral ve haritacısı Piri Reis’e [Ahmed Muhiddin Piri] ithaf edilmişti. Kitab-ı Bahriye onun devrinde Akdeniz’de Denizcilik üzerine doğrudan bir kaynak oluşturur. Aynı zamanda iki ülkenin ortak hafızasında önemli bir dönemi belgeler. Forum çerçevesinde “Piri Reis’in izinde: Kitab-ı Bahriye’ye göre 16. yüzyılda Cezayir tarihi” başlıklı bir sergi düzenlenmişti.

Forum, 16. yüzyılda Cezayir’de yaşamış olan Türk amiral ve haritacısı Piri Reis’e [Ahmed Muhiddin Piri] ithaf edilmişti. Kitab-ı Bahriye onun devrinde Akdeniz’de Denizcilik üzerine doğrudan bir kaynak oluşturur. Aynı zamanda iki ülkenin ortak hafızasında önemli bir dönemi belgeler. Forum çerçevesinde “Piri Reis’in izinde: Kitab-ı Bahriye’ye göre 16. yüzyılda Cezayir tarihi” başlıklı bir sergi düzenlenmişti.

Cezayir ve Türkiye’den 20’den fazla araştırmacının sunduğu bildiriler üç ana tema ekseninde yer aldı: “16. yüzyıl Cezayir’inin tasviri ve tarihi bakımından Kitab-ı Bahriye”; “Kitab-ı Bahriye’nin birinci ve ikinci nüshalarının muhtevasının tahlili”; “16. yüzyılda Cezayir-Osmanlı ilişkileri”. Forum sırasında Dr. Fazıl Bayat, Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanına Merkezin “Osmanlı Belgelerinde Arap Ülkeleri” başlıklı araştırma projesi ve kitap dizisinin, 16. yüzyılda Cezayir ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı vilayetlerini ele alan üç cildini takdim etti.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.