“Ebu Ali ibn Sina’nın Mirası: Batılı ve Doğulu Alimlerin Yaklaşımları” konferansı

by OIC IRCICA

İbn Sina’nın doğumunun 1042. yılı vesilesiyle 16 Ağustos 2022’de Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı Özbekistan’da İslam Medeniyeti Mirası Merkezi (CICU) ile Özbekistan Turizm ve Kültür Bakanlığı, Özbekistan’daki İbn Sina Vakfı ve IRCICA tarafından “Ebu Ali ibn Sina’nın Mirası: Batılı ve Doğulu Alimlerin Yaklaşımları” konulu konferans düzenlendi. Taşkent’ten yönetilen çevrimiçi konferansın açılışını yapan CICU Direktörü Dr. Shaazim Minovarov’dan sonra Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Amrillo Inoyatov bir konuşma yaparak İbn Sina’nın tıp, yardımcı tıp ve kamu sağlığı konularında her zaman geçerliliğini koruyan çalışmalarının tüm dünyada tanındığını belirtti. Bundan sonra IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın konuşması video kaydıyla sunuldu; Prof. Kılıç İbn Sina’nın dünya bilim için önemini, eserlerinin Doğu dünyasında ve Batı dünyasında onu takip eden önde gelen bilginler üzerindeki tesiri bakımından ele alarak, İbn Sina’nın hem Orta Çağ Batı dünyasını aydınlattığını, hem de Doğu dünyasında İslam’ın Altın Çağına katkıda bulunduğunu anlattı. Kendi döneminden yaklaşık bir asır sonra tıp kitaplarının ve tedricen diğer kitaplarının Latinceye çevrilerek Avrupa ‘da ders kitabı olarak okutulduğunu hatırlattı. Aynı zamanda bilim ve felsefe kavramlarının tariflerini yenileyerek ve konuları sınıflandırarak İslam dünyasının birçok büyük bilim adamı ve filozofuna ilham verdiğini söyledi. Açılış oturumu İbn Sina Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nozimkhon Makhmudov’ın konuşması ve İbn Sina Vakfı Danışmanı Akademisyen Usmankhujaev Abdulkarim Haydarovich’in “Ebu Ali İbn Sina’nın Destanı” başlıklı incelemesinin sunumuyla tamamlandı.

Çalışma oturumlarında Almanya, Hindistan, İran, Güney Kore, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkiye ve konferansı düzenleyen kurumlardan uzmanlar bildiriler sundular. Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi Direktörü Dr. Shaazim Minovarov “İbn Sina ve Avrupa” konulu bir sunum yaptı. “İbn Sina’nın Hindistan’daki eserlerinin bir incelemesi”, Hindistan İbn Sina Akademisi Başkanı Prof. Zillur Said Rahman tarafından yapıldı. IRCICA’dan Prof. Dr. Ashirbek Muminov, Veysel Bulut ile beraber “Türkiye kütüphanelerindeki İbn Sina yazma eserlerinin, özellikle el-Şifa ve el-Kanun fi’l-Tıbb’ın nüshalarının tespitinde metot” konulu sunumu yaptı; IRCICA’dan Serdar Bekâr “Ramazan Şeşen’in Nevadirul-Mahtutat eserinde İbn Sina yazmaları” başlıklı sunumu yaptı. Konferans, Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi tarafından, İbn Sina’nın hayatı ve çalışmaları hakkında bir belgeselin sunulmasıyla noktalandı.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.