Endonezya Din Bakanlığı’nın IRCICA’nın akademik işbirliğiyle düzenlediği 4. Uluslararası Dinî Yazın ve Dinî Miras Sempozyumu

by OIC IRCICA

Endonezya Din Bakanlığı’nın Araştırma ve Eğitim Kurumuna bağlı Dinî Yazın ve Dinî Mirası Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin 2-4 Ağustos 2023’te Yogyakarta’da hibrit formatta düzenlediği 4. Uluslararası Dinî Yazın ve Dinî Miras Sempozyumunda IRCICA ile Endonezya Millî Araştırma ve İnovasyon Kurumu (BRIN) partner kuruluşlar olarak yer aldılar. Açılış töreninde IRCICA Genel Direktörü Prof. Mahmud Erol Kılıç adına Genel Direktör Yardımcısı Prof. Aboubacar Abdullah Senghore tarafından sempozyumun ana konuşmalarından biri yapıldı. Açılış töreninde Devlet İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Al Makin, Endonezya Din Bakanı Prof. Yaqut Cholil Qoumas, ve Din Bakanlığı’nın Araştırma ve Eğitim Kurumu Başkanı Prof. Dr. H. Amin Suyitno da konuşmalar yaptılar. Sempozyumun üç güne yayılan paralel oturumlarının konu başlıkları şunlardı: Dinde İtidal ve Mahallî İrfan; Dijital Toplumda Demokrasi ve Dinde İtidal; Dinî Yazın ve Miras Alanında Dinler Arası Etkileşimler; Kültürel Kimlik Oluşumunun Dinî Yazına ve Mirasa Yansıması; Endonezya’nın Yeni Başkenti ve Dinî Hayatla İlgili Konular; Kültürel ve Dinî Çeşitlilikte Demokrasi Dinamikleri; Çatışma ve Diplomasi – Tarihî ve Kavramsal Çerçeveler. Genel oturumlarda devlet kurumları ve üniversitelerin temsilcilerinin sundukları 6 bildirinin ardından bu konuların her birine ayrılan 4 ilâ 5 oturumda genel perspektifleri veya yerel vaka analizlerini ortaya koyan 98 bildiri sunuldu. Sempozyum neticesinde Güneydoğu Asya dinî ve sosyal hayatına dair yeni bir kaynaklar hazinesi ortaya çıkacaktır. Bildiriler listesinden rastgele alınan örnekler bize sempozyum hakkında fikir verebilir: “Dinler Arası Etkileşimleri Keşfetmek: Hindu ve İslam Gelenekleri Arasında Akıl Yürütme ve Eğitimde Paylaşım İmkânları”, Muhammed Midlaj Masroor; “Ali Şir Nevai’nin Manevî Mirasında Hoşgörünün Teşviki”, Bakhtiyor Tursunov; “İbn Arabi’nin Dinlerin Birliği Kavramının Uygulanması Yoluyla Endonezya’da Dinler Arası Uyumun Sağlanması”, M. Hasan Hamid, Halya Millati; “Ulusal Kimliği Dokumak: Takımadaların İslamlaşmasında Yazılı Kaynaklardaki Dinde İtidal Temel İlkesi”, Asman Azis; “Hint Yarımadasında Babürlüler Devrinde Dinler Arası Entelektüel ve Kültürel Etkileşimler”, Mohammed Nihad; “İslam Din Eğitiminde Sorumlu bir Pedagoji: Çoğulcu bir Toplum İçin Demokratik Öğrenme Modeli”, Ai Umir Fadhilah, Idil Saptaputra, Desi Asmarita.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.