İkinci Dünya Dinî Liderler Zirvesi’ne IRCICA’nın katılımı

by admin

İkinci Dünya Dinî Liderler Zirvesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 14-15 Kasım 2019’da yapıldı. Açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hazır bulundu. Zirve konferansı Kafkasya Müslümanları İdaresi Başkanı ve Bakü Dinler Arası ve Medeniyetler Arası İşbirliği Uluslararası Merkezi Genel Sekreteri Şeyhülislam Paşazade’nin 70. Doğum Yıldönümü ve 40. Görev Yılı vesilesiyle aynı Merkez’de toplandı.

IRCICA Genel Direktörü bir oturumu ve kapanış oturumunu yönetti; kapanışta katılımcılar Bakü Deklarasyonu’nu onayladılar.

Zirve konferansının ve Deklarasyonun amacı dinler arası diyaloga, karşılıklı anlayış ve dayanışma gibi insanlık değerlerini güçlendirmeye katkıda bulunmak idi. Konferansta 70’ten fazla ülkeden dinî liderler ve temsilciler, 5 kıtadan 25 geleneksel inanç ve mezhebin ve 10 uluslararası kuruluşun temsilcileri hazır bulundu. Terör, İslamofobya, ayrımcılık ve şiddet problemleri ve hal çareleri üzerine konuşmalar yapıldı; kültür mirasının muhafazası üzerinde duruldu.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.