IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, Kafkas Müslümanları İdaresi’nin uluslararası konferansında kültürlerarası nefretin uluslararası ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti

by admin

Kafkas Müslümanları İdaresi (Azerbaycan) tarafından 10 Kasım 2020’de düzenlenen “Günümüz dünyasının karşılaştığı problemler: Nefret söylemi, terör, ekstremizm, İslamofobi ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı” konulu çevrimiçi konferansta dünyanın her tarafında yaşanan dinler arası ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı problemleri ile,  ifade özgürlüğü bahanesi altında Müslümanların mukaddes değerlerine yapılan saldırılar konuları ele alındı. Konferansta Kafkas Müslümanları idaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yusuf A. Al-Othaimeen’in özel temsilcisi Marghoob Saleem Butt, T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam ülkelerinden din işleri başkanları ve tüm dünyadan Müslüman cemaatlerin başkanları ile uluslararası kuruluşların başkanları söz aldı.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren konferansta yaptığı konuşmada dünyada barışı, refahı ve güvenliği tehdit eden problemlere ve devam eden pandemiye değinerek bunların insanlığın ortak kaderine işaret ettiğini belirtti. Bütün bunlara rağmen kültürler arası ve dinler arası düşmanlığın, siyasî anlaşmazlıkların ve silahlı saldırıların süregeldiğini hatırlattı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a tekrarlayan saldırılarını ve Azerbaycan topraklarının işgalini çevreleyen küresel siyasî ortamda uluslararası toplumun saldırılara ve işgale hukukî Zemin üzerinde gereken tepkiyi göstermeyerek çifte standart uyguladığına dair örneklerin yaşandığını ve bunların dinler arası ve kültürlerarası önyargılardan ve ayrımcılıktan kaynaklandığını anlattı. Prof. Eren Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına aynı gün, 10 Kasım itibariyle muzaffer olarak topraklarını işgalden kurtarmaları vesilesiyle tebriklerini ifade etti. Prof. Eren, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu konu üzerindeki kararlı tutumu çerçevesinde IRCICA’nın da kendi görev alanine giren, işgal altındaki Karabağ bölgesinin kültür ve mimari mirası konusudna çalışmalar yapmış olduğunu anlattı. IRCICA’nın bu çerçevede dünya kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve bölgedeki mimarî eserler ve arkeolojik zenginliklerin korunmasını sağlamayı amaçladığını söyledi. Tam dört yıl önce, Kasım 2016’da Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi ile işbirliği içinde, “Karabağ: Tarihi ve Mirası” konulu bir konferans düzenlediğini, değişik uluslararası forumlarda bu konuyu dile getirdiğini anlattı. Genel Direktör genel olarak ekstremizm ve İslamofobi konularına ve Hz. Muhammed’i (SAW) konu alan karikatürlere de değinerek bunların hiç bir sebeple ve hiç bir bağlamda kabul edilemeyeceğini vurguladı. İfade özgürlüğünün ayrımcılığa ve gerginliklere değil, karşılıklı saygı ve birlikte yaşamaya hizmet etmesi gerektiğine işaret etti. Prof. Eren IRCICA’nın Üye Ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde yürüttüğü konferanslar, araştırma projeleri, eğitim programları ve kültür mirasını koruma çalışmalarına değinerek bunların dünya toplumlarına İslam medeniyeti ve İslam ülkeleri hakkında doğru bilgiler aktardığını anlattı. Prof. Eren özellikle IRCICA’nın ekstremizm ve İslamofobi konularındaki çalışmalarını özetledi ve bu konularda düzenlediği uluslararası konferanslar ve yayınladığı raporlar ile bu problemlerin esas sebeplerinin tespit edilerek bunlara çözümler tavsiye edilmesine gayret gösterdiğini belirtti.

Konferans “Günümüz dünyasının karşılaştığı problemler: Nefret söylemi, terör, ekstremizm, İslamofobi ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı” başlıklı bir Beyannameyi onayladı.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.