IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, Rusya Federasyonu Müslümanları Dinî İdaresince İslam filozofu el-Farabi’nin 1150. Doğum Gününe ithaf edilen 16. Uluslararası Müslüman Forumunda konuşma yaptı

by admin

Uluslararası Müslüman Forumu Genel Sekreterliği ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dinî İdaresi tarafından 10 Aralık 2020’de çevrimiçi düzenlenen 16. Uluslararası Müslüman Forumu “Karşılaşma Kültürü: Pandemi Döneminde Dinî Etik” temasını ele aldı. Forum, büyük Müslüman filozof Ebu Nasr el-Farabi’nin 1150. doğum yıldönümünde ithaf edilmişti. Forumun organizasyonu Rusya Federasyonu Müslümanları Dinî İdaresi Başkanı Müftü Ravil Gaynutdin ve Uluslararası Müslüman Forumu Genel Sekreteri Damir Mukhietdinov tarafından yönetildi.

Geniş katılımla gerçekleşen Forumda değinilen ana konu başlıklarından bazıları şunlardı: “Karşılaşma kültürüne karşılık çatışma kültürü”, “Değişik dinlerin ilahiyatçıları ve yetkilileri arasında diyalog”, “Modern dünyada dindarlık ve sekülarizm”, “Dinlerarası diyalog – nezaket ifadelerinden gerçek işbirliğine”, “Siyasetin ideali olarak farklıların uyuşması”, ve “Karşılıklı anlayışa götüren yol olarak birlikte çalışma”.

Forumdaki konuşmasında IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren insanlığın içinden geçmekte olduğu büyük krizin dinî veya kültürel farklılıklardan veya gelir veya eğitim seviyelerinden bağımsız olarak tüm insanları etkilediğini ve bu hakikatin, insan hayatının sürdürülebilirliği için paylaşma, işbirliği ve dayanışmanın kesin şart olduğunu hatırlatarak insanlığın kader ortaklığını ortaya koyduğunu anlattı. Bu hakikatin ise tüm dinlerde, bilhassa semavî dinlerde mevcut olduğunu ve insanlara barış, hoşgörü ve merhametin öğretildiğini; buna rağmen değişik din ve kültürlere mensup insanlar arasında bu farklılıklarına dayanan husumet ve anlaşmazlıkların devam ettiğini belirterek bu durumun dinlerin kendilerinden değil, insanların tutum ve davranışlarından kaynaklandığını vurguladı.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.