IRCICA Genel Direktörü Prof. Halit Eren BM Medeniyetler İttifakı’nın Dostlar Grubu Yıllık Toplantısında konuşma yaptı

by admin

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın Dostlar Grubu Yıllık Toplantısı 29 Eylül 2020’de çevrimiçi olarak yapıldı. Dostlar Grubu’nu oluşturan BM üye devletleri ve uluslararası kuruluşların temsil edildikleri toplantının Genel Kurulu açılış oturumunu BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos açtı ve yönetti. Genel Kurul açılış oturumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır’ın görüntülü konuşmaları yer aldı. Aynı oturumda konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, IRCICA’nın BM Medeniyetler İttifakı ile işbirliğinin baştan beri Küresel Forum’lardaki oturumlar ve panellerle gelişerek devam ettiğini, bunların baş amacının kültürler arası yakınlaşma ve diyalogu arttırmak, aşırı akımlarla mücadele etmek olduğunu ve bu ortak çalışmalarda Tarih Eğitimi Bölümü aracılığıyla Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların da yer aldığını belirtti. Genel Direktör, COVID-19 salgını gibi krizlerde uluslararası işbirliğinin öneminin arttığını, insanlığın bu dönemde artan yoksulluk, adaletsizlik, insan hakları ihlalleri, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı gibi problemlerle baş edebilmek için koordineli çalışmak ihtiyacında olduğunu anlattı. İşsizlik ve sosyal problemlerin çoğaldığı, halk sağlığı ve aşı gibi konuların acil gündeme geldiği kriz dönemlerinde farklı kültürler arasındaki yakınlaşmanın daha da önem kazandığını ve bunun küresel problemlerin halli için yardımcı olacağını belirtti. Prof. Eren IRCICA’nın pandemi döneminde önem kazanan temalar olan “Tarihte dönüm noktaları ve salgın hastalıkların etkileri” ve “Pandemi döneminde şehirlerin geleceği” gibi konularda düzenlediği çevrimiçi konferanslara da işaret etti ve bu çalışmalarda uluslararası işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Kuruluşunun 15. yıldönümünü idrak eden BM Medeniyetler İttifakı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 16. hedefi olan ve insanlık tarihinin içinde bulunulan karanlık döneminde daha da zorunlu hale gelen “Adil, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar oluşturmak“ amacına bağlılığını bu vesileyle teyit etti. Salgın krizinin problemleri karşısında gerçekleştirdiği ve bundan sonra ele alacağı projelerle ilgili olarak toplantıya bilgi verdi.

Toplantının ardından BM Medeniyetler İttifakı tarafından, BM Genel Kurulu 75. Oturumu çerçevesinde yer alan iki webinar düzenlendi: “Nesiller arası bir sohbet: arzuladıkları gelecek” ve “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık: toplumlarımızın parçalanması”.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubuna üye olan 27 uluslararası kuruluş arasında yer alıyor.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.