IRCICA ile Denizli, Pamukkale Üniversitesi’nin düzenledikleri “Kudüs’te İmparatorluk Politikaları. Kamusal Mekân ve Toplumsal Kimlik (1871-1948)” Çalıştayı

by OIC IRCICA

IRCICA ile Denizli, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin (İTBF) düzenledikleri “Kudüs’te İmparatorluk Politikaları. Kamusal Mekân ve Toplumsal Kimlik (1871-1948)” Çalıştayı 18-19 Nisan 2024’te Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Açılış töreninde İTBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Yasir Yanılmaz, IRCICA Araştırma ve Yayınlar Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın konuşmaları yer almıştır. Çalıştay vesilesiyle IRCICA’nın tarihî fotoğraf arşivinden ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, T.C. Eski Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Dr. Hüseyin Avni Bıçaklı’nın özel koleksiyonundan seçmelerle Kudüs fotoğrafları sergisi düzenlenmiştir. Açılışta PAÜ-İTBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, inancı ne olursa olsun herkesin Kudüs’ün ve Filistin’in barış içinde var olması için çabalaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu alandaki araştırmaları ve yüksek standartlardaki yayınları için IRCICA’ya ve onu Çalıştayda temsil eden Prof. Dr. Cengiz Tomar’a teşekkür etmiştir. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise konuşmasında, günümüzde içinde bulundukları durumda Kudüs ve Filistin hakkında genel-geçer bilgiler yerine derinlemesine, ayrıntılı bilgiler edinilmesinin önemini vurgulamıştır. IRCICA Araştırma ve Yayınlar Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, tüm dünyada Filistin konusunda çalışan araştırmacılarla işbirliği içinde bulunduklarını, yayınlar ve sergiler yoluyla Kudüs-Filistin bilincinin oluşması için gayret gösterdiklerini anlatmıştır.

Konu üzerinde çalışanların haberdar olması bakımından, çalıştaya sunulan bildirilerin listesi aşağıda verilmiştir: Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (FSM Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı), Filistin’de Bir Kolonizasyon Yöntemi Olarak Mülksüzleştirme; Prof. Dr. Cengiz Tomar (IRCICA Araştırma ve Yayınlar Başkanı), Filistin’de İskân ve İşgal; Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü), Anti-Siyonist Yahudilerin Teolojik Argümanları; Prof. Dr. Yasemin Avcı (PAÜ-İTBF, Tarih Bölümü), “Kudüs’te İmparatorluk Politikaları: Kamusal Mekân ve Toplumsal Kimlik (1871-1948)” Başlıklı Proje Çalışması: Bulguların Değerlendirilmesi; Dr. Ömür Yazıcı Özdemir (PAÜ İTBF, Tarih Bölümü), İki İmparatorluk Devrinde Kudüs’te Şikâyet ve Siyaset (1871-1948); Yunus Emre Akyol (PAÜ-İTBF, Tarih Bölümü, Doktora Öğrencisi), Osmanlı ve Manda Döneminde Kudüs Yahudileri: Osmanlıcılık, Siyonizm ve Emperyalizm Karşılaşmaları; Mihriban Uçar (PAÜ-İTBF, Tarih Bölümü, Doktora Öğrencisi), Kudüs Kent Mekânında İmparatorluk Normları: Çoğulculuktan Kutuplaşmaya (1871-1948); Doç. Dr. Alaattin Dolu (Kastamonu Üniversitesi, Tarih Bölümü), İngiliz Yönetiminde Kudüs’te Sinema ve Tiyatronun Kamusal İşlevi; Doç. Dr. Mustafa Öksüz (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü), Bir Şehrin Panoramasını Çizmek: XVI. Yüzyılda Kudüs’te Gayrimüslim Cemaatler ve Kentsel Yerleşim; Doç. Dr. Abdullah Çakmak (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü), Salis-i Haremullah’ın Hadimleri: Osmanlı Sultanlarının Kudüs Harem-i Şerifindeki Vakıfları; Dr. Ali İhsan Aydın (FSM Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), Kudüs’te Osmanlı Mülkiyet Sistemi ve İnşa Uygulamaları (1872-1917); Elif Fatma Bahadır (FSM Vakıf Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora Öğrencisi), Osmanlı Kudüs’ünde Mülkiyetin İzinde: Bab-ı Hıtta ve Bab-ı Halil Mahallelerinde Tapu İşlemleri (1875-1917); Prof. Dr. Mustafa Beyazıt (PAÜ, Sanat Tarihi Bölümü), İslam Dünyasında Kubbetü’s-Sahra’nın Anıtsal Değeri; Doç. Dr. Talha Çiçek (Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü), Savaşın mekânsallaştırılması: Cemal Paşa ve Birinci Dünya Savaşı’nda Kudüs’te Kentsel Dönüşüm; Doç. Dr. Selim Tezcan (AÜ-SBF, Tarih Bölümü), Erken Manda Dönemi Filistin-Arap Basınında Tarih Yazımı ve Filistinli Kimliğinin Oluşumu; Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş (Bartın Üniversitesi, Tarih Bölümü), Kudüs Tarihine Kapı Aralamak: Şam Kapısında Modernitenin Yapısal İzlekleri; Dr. Can Deveci (Erciyes Üniversitesi, Tarih Bölümü), İngiliz İdaresinde Filistin’de Eğitim ve Kimlik İnşası (1925-1931).

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.