IRCICA İslam İşbirliği Teşkilatı kurumları koordinasyon toplantısına katıldı

by OIC IRCICA

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kurumları altıncı yıllık koordinasyon toplantısı Cidde’de, İİT Genel Sekreterliğinde 14-15 Aralık 2022’de yapıldı. İİT Genel Sekreteri Sn. Hissein Brahim Taha Teşkilatın merkezleri çeşitli ülkelerde bulunan alt kurumları, bağlı kuruluşları ve uzmanlık kuruluşlarının, komisyonları ve ofislerinin temsilcilerini karşılama konuşmasında Teşkilatın yürürlükteki 2015-2025 Eylem Programının ve onu izleyecek olan 2026-2035 programının gerçekleştirilmesinde kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı. “Bu toplantının görüşmeleri İİT’nin çeşitli alanlardaki programları ve girişimleri yanında üye ülkelere iklim değişikliği, tabii afetler ve çatışmalara ek olarak COVID-19 pandemisini de kapsayan ortak problemler karşısında yardımcı olabilmek için gerekli öncelikleri ve ortak faaliyetleri gözden geçirmek için İİT’ye ve kurumlarına bir fırsat sağlamaktadır.” (www.oic-oci.org)

IRCICA Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Aboubacar A. Senghore (heyet başkanı) ve Araştırma ve Yayın Y. Başkanı Prof. Dr. Sadık Ünay’dan oluşan heyeti İİT’nin 2015-2025 Eylem Programı çerçevesinde Merkezin aynı toplantının 2019’da yapılan 5. oturumu kararları uyarınca gerçekleştirdiği çalışmalar üzerine raporlar sundular, yeni dönem içn yapılan planlamaya katkılar sağladılar. Gelecek yıllarda yapılacak çalışmaların toplu planlaması, kurumların yıllık programlarına göre İİT Üye Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi kararları uyarınca düzenlendi.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.