Anasayfa FaaliyetlerKonferans “Maturidilik Doktrini ve Şimdiki Zaman” Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu