Sunan at-Termizi translation and commentary in Uzbek language launched at the conference held by Imam Termizi International Research Center (Termiz) and IRCICA

by OIC IRCICA

İmam Tırmızî Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi (Tırmız, Uzbekistan) tarafından düzenlenen ve IRCICA ile birlikte 29 Mart 2022’de yönetilen konferansta, İmam Tırmızî Araştırma Merkezinin gerçekleştirip yayınladığı, Sünenü’t-Tırmıẕî’nin on ciltlik bir nüshası üzerinden Özbekçe tercüme ve şerhinin ilk üç cildi ve aynı zamanda Büyük Tırmızî Âlimler başlıklı kitapçıklar serisi tanıtıldı. Konferans 29 Mart 2022’de çevrimiçi olarak (ve Tırmız’daki merkezlerinde salonda) gerçekleşti. Özbekistan ve Türkiye’den uzmanlar tebliğler sundular.

İmam Tırmızî Araştırma Merkezi, Kütüb-i sitte’den biri olan ve Sünenü’t-Tırmıẕî (veya Câmiʿu’t-Tirmiẕî) başlıklarıyla yaygın bilinen eserin Hanefi mezhebi ve Maturidi öğretisine göre Özbekçe tercümesi ve şerhini hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yürüttüğü proje çerçevesinde, bu eserin on ciltlik bir nüshasına dayanarak tamamladığı ilk üç cildi yayınlamıştır. Bu ciltlerin ve aynı Merkezin yayını olan ve büyük Tırmız âlimlerini ele alan kitapçıkların ilk sunumu ve tanıtımı bu konferans sırasında yapılmıştır.

Konferans, İmam Tırmızî Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Shukurillo Umarov ile IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ı temsilen Prof. Dr. Ashirbek Muminov’un konuşmalarıyla açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Özbekistan Müslümanlar İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Dr. Homidjon Ishmatbekov, büyük Hadis âlimlerinin eserlerini incelemenin ve eğitmenin önemini vurguladı; konferansı düzenleyen merkezlere ve katılımcılara bu yönde yapmakta oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Katılımcılar sunumlarında, Hadis ilimlerinin temel eserlerinden Sünen ile ilgili araştırmaların, tercümelerin ve şerhlerin tarihi, bu alandaki çalışmaların günümüzdeki gelişmeleri gibi konulardan söz ettiler. Söz alan yetkililer ve uzmanlar şunlardı: İmam Buharî Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi (Semerkant, Özbekistan) Direktörü Dr. Shovosil Zoyodov; İmam Tırmızî Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi araştırmacılarından Dr. Maqsudkhan Ismailov, Dr. Jurabek Chutmatov, ve ciltlerin muhtevası ve yapılan çalışmanın metodu üzerine detaylı bilgiler veren Dr. Hamidullo Aminov; Sakarya Üniversitesinden Dr. Ender Büyüközkara; İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinden Dr. Odil Hamidov; Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden araştırmacı Ali Askarkhan Kasimov.

Prof. Dr. Ashirbek Muminov (IRCICA) konferansın kapanış değerlendirmelerini yaptı. Önemli çalışmaları için İmam Tırmızî Araştırma Merkezine tebriklerini ifade etti.

Katılımcılara İmam Tırmızî Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezini tanıtan bir belgesel film sunuldu. Bu kurum Hadis İlimleri, Kaynak İncelemeleri, Uluslararası İlişkiler ve Hac Turizmini Geliştirme bölümlerinden oluşmaktadır. Halihazırda on altı uzman araştırmacı projeler yürütmektedir. Bugüne kadar Tırmız âlimlerine ait 30 eser tercüme edilerek yayınlanmıştır. Bu kurumda yazılmış 100’den fazla makale yerel ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Kurum aynı zamanda çeşitli ülkelerdeki koleksiyonlarda bulunan Tırmız yazılı kültür mirasına ait eserler hakkında bilgi toplamaktadır.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.